ตำนานเล่าขาน! เรื่อง ปาฏิหาริย์! “หลวงพ่อรวย” เซียนหวย ไม่ควรพลาด!

หลวงพ่อรวย tookhuay ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา

พระมงคลสิทธาจารย์ หรือ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เจ้าอาวาสวัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระเกจิอาจารย์แนวหน้าในยุคนี้ที่งดงามด้วยปฏิปทาศีลวัตรสัจคุณ ดำรงสมณเพศอย่างสมถะ

เป็นพระ นักปฏิบัติ มากกว่า ที่จะเป็น พระธรรมกถึก ทั้งเป็น พระนักพัฒนา ทำความเจริญรุ่งเรือง มาสู่ วัดตะโก ท่านได้ สืบทอด พุทธาคม มาจาก หลวงพ่อ ชื่น วัดภาชี ผู้เป็น พระอุปัชฌาย์

ซึ่ง สืบทอด วิชาพุทธาคม มาจาก หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ผู้เป็น พระบูรพาจารย์ ที่โด่งดังเลื่องลือ กิตติศัพท์ ในอดีต จนถึง ปัจจุบัน ทั้งสืบสาย พุทธาคม โดยตรง

จากหลวง พ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ ที่เชี่ยวชาญ วิชาอาคม โดดเด่น ในด้าน เมตตา มหานิยม และ คงกระพัน ชาตรี เป็นหนึ่ง อีกด้วย

ประวัติหลวงพ่อรวย

ประวัติ ชาติภูมิ หลวงพ่อรวย ถือกำเนิดเมื่อ พ.ศ.2464 เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน 8 คน (ชาย 3 หญิง 5) ของคุณโยมบิดา ชื่อ มี โยมมารดา ชื่อ สินลา ศรฤทธิ์ (บรรพบุรุษของสกุลศรฤทธิ์นี้ เป็นเชื้อสายชาวกรุงศรีสัตนาคนหุต) ณ บ้านตะโก หมู่ที่ 2 ต.ดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชีวิต ในปฐมวัย มีความเป็นอยู่ เหมือนๆ กับเด็ก ในชนบท ทั่วไป คือ ได้ช่วยเหลือ พ่อแม่ประกอบ อาชีพ ทางด้าน เกษต รอันถือ ได้ว่า เป็นเมือง อู่ข้าว อู่น้ำ มาแต่ บรรพชน ทั้งช่วยเหลือ เลี้ยงดู เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย มา โดยตลอด

ส่วนการศึกษา เมื่ออายุได้ 12 ปี ได้เข้า รับการศึกษา เบื้องต้น ใน โรงเรียน วัดตะโก เพราะเด็กๆ ในสมัยนั้น ยังไม่มี โรงเรียน ประถมศึกษา ของทาง ราชการ ในละแวก ตำบล ดอนหญ้านาง

ต้องอาศัย พระสงฆ์ เป็นครู สอนบนศาลา การเปรียญ ของวัด จนมี ความรู้ อ่านออก เขียนได้ มีความรู้ เทียบได้ ชั้นประถม ปีที่ 4 ก็ออก จากโรงเรียน

เมื่ออายุ 16 ปี ได้บรรพชา เป็นสามเณร ที่วัดตะโก โดยมี พระสมุห์ บุญช่วย เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ ในที่ ครองเพศ พรหมจรรย์ ท่านได้ ตั้งใจ ศึกษา เล่าเรียน พระธรรมวินัยในด้าน พระคันถธุระ (พระปริยัติธรรม) สามารถ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี

หลวงพ่อรวย- ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ ถูกหวย https://tookhuay.com/

อายุครบ บวช ราว พ.ศ.2484 ก็ อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดตะโก โดยมี พระครู สุนทรธรรมนิวิฐ (หลวงพ่อชื่น) เจ้าอาวาส วัดภาชี เจ้าคณ ะอำเภอ ภาชีเป็นพระ อุปัชฌาย์ พระปลัดจ้อย เจ้าอาวาส วัดวิมลสุนทร เป็นพระ กรรมวาจาจารย์ และ พระสมุห์ บุญช่วย เจ้าอาวาส วัดตะโก (ในสมัยนั้น) เป็นพระ อนุสาวนาจารย์ ได้รับ สมณฉายาว่า ปาสาทิโก

ครั้นอุปสมบทแล้ว อยู่จำพรรษาที่วัดตะโกเรื่อยมา ได้ ศึกษา ด้าน คันถธุระพระปริยัติธรรม เพิ่มเติม จน สอบ ได้ นักธรรมชั้นโทใน พ.ศ. 2485 และ สอบได้ นักธรรม ชั้น เอกใน พ.ศ. 2487

แอดมินอยากฝาก

ความเชื่อที่เล่ามานี้ คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ศรัทธาของแต่ละคนนะครับ ยังไงงวดนี้ขอให้ได้ขอให้โดนรางวัลใหญ่ๆกันทุกท่านเลยนะคร๊าบบ

เรื่องที่น่าสนใจ

banner tookhuay

ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา