ถ้าอยากรวย! เครื่องรางจีน! “ฮก ลก ซิ่ว” ให้โชค คอหวยต้องมี!

ฮก ลก ซิ่ว tookhuay ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา

3 เทพเจ้าจีน หรือ ฮก ลก ซิ่ว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นมงคล 3 ประการของจีน แห่งการอวยพร ปัจจุบันนิยมสร้างเป็นเทวรูปประดับตั้งวางอยู่ภายในบ้าน นิยมให้เพื่อเป็นของ

ฮก (แปลว่า โชคดี เทพยดาองค์ซ้าย)
ท่าน “เจี่ยวช้ง” เป็นพ่อค้า มหาเศรษฐี ในสมัยราชวงศ์ถัง ที่ร่ำรวยจากการค้าขายที่สุจริต และ คนในครอบครัว ลูกหลาน ล้วนแล้วแต่เป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใด

มีเรื่อง เล่าขาน กันว่า บ้านพักของท่าน เจี่ยวช้งนั้น ห่างจาก พระราชวัง ถึง 20 ลี้ เพียงท่านก้าวพ้น จากเขต ที่ดินของท่าน ก็เป็นเขต พระราชวัง ด้วยความที่ ท่านมีทรัพย์ สมบัติมาก

กอปรกับท่าน เป็นคนใจบุญ ให้ความ ช่วยเหลือ กับทุกคน ที่ทุกข์ยาก จน เป็นที่ นับถือ ของชาวบ้าน

และ สร้างคุณความดี ต่อแผ่นดิน อย่างใหญ่หลวง จนได้รับ พระราชทาน บรรดาศักดิ์จากฮ่องเต้ ในสมัยนั้น ใน มือถือ เล่งจื้อ ซึ่ง เป็นสมุนไพร ที่หายาก มากที่สุด

ฮก ลก ซิ่ว tookhuay ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา

ลก (ยศถาบรรดาศักดิ์ เทพยดาองค์กลาง)
ท่าน “ก๋วยจื่องี้” เป็นข้าราชการระดับอัครเสนาบดี (ข้าราชการระดับสูง) ที่จงรักภักดี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับใช้ราชการนานหลายแผ่นดิน ความซื่อสัตย์ และ จงรักภักดีต่อแผ่นดินนั้น

เป็นที่ประจักษ์ต่อ ฮ่องเต้หลายพระองค์ จึงมีราชการโองการ ให้อยู่ในตำแหน่งตลอดทั้ง 4 แผ่นดิน และได้รับมอบ ดาบหยก และ เข็มขัดหยก ให้สามารถทำการใดๆ

แทนฮ่องเต้ก่อน แล้ว ค่อยทูลถวายภายหลังได้ ท่าน ก๋วยจื่องี้ เป็นข้าราชการที่อยู่ใน

ตำแหน่ง นานที่สุดในประวัติศาสตร์จีน มือซ้ายถือ ยู่อี่ โดยถือว่าเป็นหยกอิสสริยาภรณ์ สูงสุดชั้นพิเศษ

ซิ่ว (อายุยืน เทพยดาองค์ขวา)
ท่าน “แผ่โจ้ว” เป็นบุคคลที่กลัวความแก่ และความตายมากที่สุด จึงรักษาสุขภาพ ร่างกาย และ จิตใจของตนเองให้มีความสุข แข็งแรง ตลอดเวลา ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัว

ใหญ่ มีภรรยา และ ลูกหลานมากมาย และเป็นที่กล่าวขานกันว่า ท่านแผ่โจ้วนั้นมีอายุยืนกว่า 800 ปี มีภรรยาเสียชีวิตก่อนท่านทั้งสิ้น 49 คน และ บุตรหลานเสียชีวิตก่อนท่านทั้งสิ้น 154 คน

จะเห็นว่า ทั้งสามอย่าง เป็นเรื่อง มงคล ที่ทุกคน อยากเป็น เมื่อนำมา ตั้งแล้ว ก็เตือนใจ ให้ตัวเอง ให้ประพฤติ ตัวให้ดี ทำงาน ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรง ต่อหน้าที่ ย่อมได้มาซึ่งเกียรติ

หรือ ฮก ทำงานด้วยความขยัน ขันแข็ง รู้จักเก็บออม รู้จักใช้จ่าย ย่อมได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือ หลง และเมื่อมีพร้อมทั้งเงินทองและชื่อเสียง ย่อมได้มาซึ่ง ซิ่ว คือมี อายุยืนยาว

ดังนั้น คนจีนจึงนิยม ให้ ฮกลกซิ่ว ให้เป็นของขวัญเหมือนเป็นคำอวยพร จึงกลายเป็นวัตถุมงคลที่คน ชอบ และ มีความหมาย ที่ลึกซึ้ง ดังนั้น คนที่มีฐานะดี ก็จะหามา ไว้ครอบครอง

คนที่มีฐานะยากจน ก็อยากจะมี ไว้ครอบครอง ด้วยหวังว่า จะดลบันดาล ความร่ำรวย มาให้กับตน ได้เช่นกัน

เรื่องที่น่าสนใจ

banner tookhuay

ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา